Mi-8AMT

Çoxməqsədli Mi-8AMT helikopteri (istahsalçı kodu Mi-171) TV3-117 mühərrikləri və Vr-14 transmissiya qutusu ilə Mi-8/ Mi-17 helikopterinin müasir modifikasiyasıdır.

Helikopter müxtəlif vəzifələri yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur: sərnişin və yüklərin daşınması, böyük ölçülü yüklərin daşınması, axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının aparılması və yaralıların təxliyyəsi.

Helikopterin tam uçuş trenajoru real idarəetmələr ilə standart helikopter kabinasından ibarət bir sistemdir. Bu sistemə uçuş sonrası baxış sistemi (debriefing system), təlimatçı stansiyası, hərəkət sistemi, rəqəmsal hesablama və modelləşdirmə kompleksi, görüntü sistemi, kabina avadanlığının imitatorları və cihazlar dəsti ilə təchiz olunmuşdur.

Tam uçuş trenajoru real uçuşu və helikopter sistemlərinin fəaliyyətini real vaxt rejimində və yüksək dəqiqiliklə imitasiya edir.

Helikopterin uçuşun tam imitasiya edən trenajor uçuş heyəti üzvlərinə aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə imkanı verir:

  • Uçuşdan əvvəl kabina avadanlığının yoxlanılması, test olunması və uçuşa hazırlanması;
  • Nəzarət-yoxlama kartlarına uyğun olaraq helikopter sistemlərinin və avadanlığının test olunması, mühərriklərin işə salınması və test olunması, işə salınma üçün hazırlığın aparılması;
  • Aeronaviqasiya məlumatlarının daxil edilməsi və yoxlanılması, sükanlama, dönmə və ətrafında dönmə, sürətlənmə və əyləcləmə;
  • Autorotasiya daxil olmaqla süzmə, qalxma, üfuqi uçuş, alçalma və enmə;
  • Vizual oriyentasiya və radionaviqasiya vasitələrinin istifadəsi ilə istənilən meteoroloji şəraitdə gecə və gündüz uçuşları, marşrut uçuşu;
  • Uçuş hündürlüyü və sürətinin bütün işçi diapazonlarında gecə və gündüz vaxtı eləcə də yaxşı və pis hava şəraitlərində uçuş heyətinin fəaliyyətinin və uçuş texnikasının tətbiq edilməsi;
  • Bütün helikopter cihazları və sistemlərinin fəaliyyət prosesinin imitasiyası;
  • Uçuş istismarı sənədlərinə uyğun olaraq hava gəmisindəki nasazlıqları və uçuş texnikasının imtinası halları kimi fövqəladə vəziyyət prosedurlarının tətbiq edilməsi;
  • Uçuş sonrası baxış (debriefing).